Vēstures dati par skolu un tās apkārtni

Skolas ēkas Vaidavā, Skolas ielā 5 un apkārtnes vēsture:

Skolas ēkas (līdz 2020.gada 24.augustam) Dauguļos, "Dauguļu skola" un apkārtnes vēsture: