Skolas padome

Skolas Padomes sastāvs uz 01.09.2020.

  1. Betija Jansone, skolas padomes vadītāja - 2733778 (WhatsApp, Facebook), pārstāv 5.c klasi

  2. Liene Čepanone - 28610147 (Facebook), pārstāv 5.c klasi

  3. Agija Eglīte - 29391325 (WhatsApp, Facebook), pārstāv 6.c klasi

  4. Kristīne Rudņicka-Skudra - 28487424 (WhatsApp, Facebook), pārstāv 8.c klasi

  5. Sofija Andriksone, skolotāja - 26400851, pārstāv mācību priekšmetu skolotājus

  6. Gunita Lammase, logopēde - 29421919, pārstāv internāta skolotājus

  7. Evija Nagle, Kocēnu domes priekšsēdētāja vietniece - 26141003, pārstāv Kocēnu novada pašvaldību

  8. Linards Žibojedovs, KMA 1.kursa audzēknis - 25414647, izglītojamo pārstāvis

  9. Aleksandra Teļkijeva, PP 1.kursa audzēkne - 26849350, izglītojamo pārstāvis