Skolas padome

Skolas Padomes sastāvs uz 01.09.2022.

 1. Vita Rusmane - 26576630, skolas padomes vadītāja - pārstāv M kursus

 2. Ināra Ramane - 29266814, pārstāv M kursus

 3. Liene Čepanone - 28610147 (Facebook), pārstāv 7.c klasi

 4. Līga Evarsone - 29562220, pārstāv KMA kursus

 5. Kristīne Rudņicka-Skudra - 28487424 (WhatsApp, Facebook), pārstāv 9.c klasi

 6. Inga Konošonoka - 27834244, pārstāv 2.klasi

 7. Sofija Andriksone, skolotāja - 26400851, pārstāv mācību priekšmetu skolotājus

 8. Gunita Lammase, logopēde - 29421919, pārstāv internāta skolotājus

 9. Evija Nagle, Valmieras novada pašvaldības izpilddirektora vietniece – Valmieras novada Attīstības pārvaldes vadītāja - 26141003, pārstāv dibinātāju Valmieras novada pašvaldību

 10. Andris Tauriņš, skolas direktora p.i. - 29406732 (WhatsApp)

 11. Kristiāns Latišs, 8.klases audzēknis

 12. Aleksandra Teļkijeva, PP 3.kursa audzēkne - 26849350, izglītojamo pārstāvis