Skolas nolikums

Skolas nolikums (spēkā no 26.08.2021.)

1__247_lem_piel_Ziemeļvidzemes pamatskola_NOLIKUMS.pdf