Akreditācijas komisijas ziņojums

2022_Ziemelvidzemes_pamatskolas_AEK_zinojums.docx