pašnovērtējuma ziņojumi

Pašnovērtējuma ziņojums 2019.-2020.gadam.

PAŠNOVĒRTĒJUMS_ 2019.2020_Ziemeļvidzemes_psk..docx

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMI

Pašnovērtējuma ziņojums 2019 ŠEIT


1.1. Izglītības iestādes vispārējs raksturojums

Ziemeļvidzemes pamatskola atrodas Kocēnu novadā un ir Kocēnu novada domes pakļautībā esoša izglītības iestāde. Ziemeļvidzemes pamatskola izveidojās, pamatojoties uz Kocēnu novada domes 21.04.2016. Lēmumu Nr.152 "Par Kocēnu novada Vaidavas un Dauguļu internātpamatskolu reorganizāciju".

Izglītības programmu īstenošanas adreses:

  • Skolas iela 5, Vaidava, Vaidavas pagasts, Kocēnu novads, LV-4228.

  • “ Dauguļu skola” , Dauguļi, Dikļu pagasts, Kocēnu novads, LV-4223.

Skolā 2018./2019.m.g. mācības uzsāka 52 izglītojamie.

Ziemeļvidzemes internātpamatskolas Licences

  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem (programmas kods 21015811). Licence Nr. V-9181, izsniegta 18.07.2017.

Īstenošanas vieta – Skolas iela 5, Vaidava, Vaidavas pagasts, Kocēnu novads, LV-4228., „ Dauguļu skola”, Dikļu pagasts, Kocēnu novads, LV-4223.

Licence spēkā uz nenoteiktu laiku.

  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (programmas kods 21015911). Licence Nr. V-9182, izsniegta 19.07.2017.

Īstenošanas vieta – Skolas iela 5, Vaidava, Vaidavas pagasts, Kocēnu novads, LV-4228., „ Dauguļu skola”, Dikļu pagasts, Kocēnu novads, LV-4223.

Licence spēkā uz nenoteiktu laiku.

  • Profesionālās pamatizglītības programma "Komerczinības" Licence Nr. P-14529, izsniegta 05.09.2016.

Īstenošanas ilgums 3 gadi (programmas kods 22 341 02 1).

Iegūstamā kvalifikācija – Tirdzniecības zāles darbinieks.

Īstenošanas vieta – Skolas iela 5, Vaidava, Vaidavas pagasts, Kocēnu novads, LV-4228. Licence spēkā uz nenoteiktu laiku.

  • Profesionālās pamatizglītības programma "Koka izstrādājumu izgatavošana" Licence Nr. P-14530, izsniegta 05.09.2016.

Īstenošanas ilgums 3 gadi (programmas kods 22 543 04 1).

Iegūstamā kvalifikācija – Galdnieka palīgs.

Īstenošanas vieta – Skolas iela 5, Vaidava, Vaidavas pagasts, Kocēnu novads, LV-4228. Licence spēkā uz nenoteiktu laiku.

  • Profesionālās pamatizglītības programma "Mājturība". Licence Nr. P-14531, izsniegta 05.09.2016.

Īstenošanas ilgums 3 gadi (programmas kods 22 814 01 1).

Iegūstamā kvalifikācija – Mājkalpotājs.

Īstenošanas vieta – Skolas iela 5, Vaidava, Vaidavas pagasts, Kocēnu novads, LV-4228. Licence spēkā uz nenoteiktu laiku.

Pašnovērtējuma ziņojumi 2019.gada

Pasnovertejums 2019.docx