Izglītības programmas

Mēs piedāvājam apgūt vispārējo pamatizglītību bērniem un jauniešiem ar speciālām izglītības vajadzībām:

  • Speciālā pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (programmas kods 21015811)

  • Speciālā pamatizglītības programma izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (programmas kods 21015911)

Mēs piedāvājam apgūt profesionālo pamatizglītību audzēkņiem ar speciālām izglītības vajadzībām:

  • Profesionālas pamatizglītības programma "Kokizstrādājumu izgatavošana" (programmas kods 22 543 04 1). Īstenošanas ilgums 3 gadi. Piešķiramā profesionālā kvalifikācija – Koksnes materiālu apstrādātājs (ar 2019.01.septembri)

  • Profesionālās pamatizglītības programma „Komerczinības” (programmas kods 22 341 02 1). Īstenošanas ilgums 3 gadi. Piešķiramā profesionālā kvalifikācija – Pārdevēja palīgs (mainīts ar 2019.01.septembri)

  • Profesionālās pamatizglītības programma „Mājturība” (programmas kods 22 814 01 1). Īstenošanas ilgums 3 gadi. Piešķiramā profesionālā kvalifikācija – Mājkalpotājs


Skola piedāvā jaunus - inovatīvus pakalpojumus, kas nav pieejami citās skolās:

e-individuālās izglītības programmas apguves plāns (elektronisks individuālās izglītības programmas apguves plāns), ar kā palīdzību iespējams pārvaldīt apjomīgu individualizētu informāciju, lai nodrošinātu laicīgu un sistemātisku individuālu atbalstu un palīdzību izglītības programmas apguvē katram audzēknim.

Profesionālās izglītības ietvaros pārejas posma "no skolas uz darbu" atbalsta pasākumi (izglītojamā e-profils un e-portfolio: vizuāls un tekstuāls apkopojums par izglītojamā labi / izcili apgūtām aroda zināšanām un prasmēm, stiprajām pusēm un spējām, viņa personību un vajadzībām); savlaicīga sadarbība un godīgs dialogs ar darba devējiem, sociāliem uzņēmumiem un sociālo pakalpojumu sniedzējiem).