Izglītības programmas

Mēs piedāvājam apgūt vispārējo pamatizglītību (1.-9.klase) bērniem un jauniešiem ar speciālām izglītības vajadzībām:

 • Speciālā pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (programmas kods 21015811)

 • Speciālā pamatizglītības programma izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (programmas kods 21015911)

Mēs piedāvājam apgūt profesionālo pamatizglītību audzēkņiem ar speciālām izglītības vajadzībām:

 • Profesionālas pamatizglītības programma "Kokizstrādājumu izgatavošana" (programmas kods 22543041).
  Īstenošanas ilgums 3 gadi.
  Piešķiramā profesionālā kvalifikācija – Koksnes materiālu apstrādātājs.

 • Profesionālās pamatizglītības programma „Komerczinības” (programmas kods 22341021).
  Īstenošanas ilgums 3 gadi.
  Piešķiramā profesionālā kvalifikācija – Pārdevēja palīgs.

 • Profesionālās pamatizglītības programma „Mājturība” (programmas kods 22814011).
  Īstenošanas ilgums 3 gadi.
  Piešķiramā profesionālā kvalifikācija – Mājkalpotājs.

 • Profesionālās pamatizglītības programma „Ēdināšanas pakalpojumi” (programmas kods 22811021).
  Īstenošanas ilgums 3 gadi.
  Piešķiramā profesionālā kvalifikācija – Virtuves darbinieks.

Skola piedāvā jaunus - inovatīvus pakalpojumus, kas nav pieejami citās skolās:

e-individuālās izglītības programmas apguves plāns (elektronisks individuālās izglītības programmas apguves plāns), ar kā palīdzību iespējams pārvaldīt apjomīgu individualizētu informāciju, lai nodrošinātu laicīgu un sistemātisku individuālu atbalstu un palīdzību izglītības programmas apguvē katram audzēknim.

Profesionālās izglītības ietvaros pārejas posma "no skolas uz darbu" atbalsta pasākumi (izglītojamā e-profils un e-portfolio: vizuāls un tekstuāls apkopojums par izglītojamā labi / izcili apgūtām aroda zināšanām un prasmēm, stiprajām pusēm un spējām, viņa personību un vajadzībām); savlaicīga sadarbība un godīgs dialogs ar darba devējiem, sociāliem uzņēmumiem un sociālo pakalpojumu sniedzējiem).