Vakances

Vakance aktuāla

Ziemeļvidzemes pamatskolai
nepieciešams

Sociālais pedagogs uz pilnu likmi (30 stundas nedēļā)

Galvenie pienākumi:

 • diagnosticēt bērnu un jauniešu socializācijas grūtības, esošo sociālo risku ietekmi uz viņu integrēšanos skolā un sabiedrībā;

 • plānot un īstenot konkrētas darbības izglītojamo socializācijas jomā (plānot un vadīt sociālo / dzīves prasmju apguves grupas, atbalsta grupas izglītojamajiem, nodrošināt individuālās konsultācijas izglītojamajiem, vecākiem, skolas darbiniekiem);

 • vadīt gadījumu un pārkāpumu risināšanas procesu;

 • veikt regulāru preventīvo darbu skolā atbilstoši skolas aktualitātēm un vajadzībām.


Prasības kandidātam:

 • otrā līmeņa profesionālā augstākā bakalaura izglītība ar sociālā pedagoga kvalifikāciju;

 • labas datorprasmes (MS Word, MS Excel, Internet Explorer u.c.);

 • labas komunikācijas spējas, sadarbības prasmes;

 • spēja plānot un organizēt savu darbu;

 • atbildības sajūta un precizitāte;

 • valsts valodas prasme atbilstoši augstākās pakāpes prasībām.


Bruto darba alga 862,50 – 920 EUR

CV, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt uz e-pastu: ziemelvidzeme@kocenunovads.lv

Tālrunis uzziņām 26423042

Vakance aktuāla

Ziemeļvidzemes pamatskolai
nepieciešams

Izglītības psihologs uz noteiktu laiku uz pilnu likmi (30 stundas nedēļā)

Galvenie pienākumi:

 • Rūpēties par personības psiholoģisko veselību un veikt preventīvo darbu labvēlīgas vides pilnveidošanā.

 • Palīdzēt izglītojamajam sevi labāk saprast un pārvarēt grūtības, pilnveidot saskarsmes iemaņas un labāk sagatavoties neatkarīgai dzīvei.

 • Veikt psiholoģiski – pedagoģiskos izpēti, rezultātu apstrādāšanu, psiholoģisko slēdzienu un rekomendāciju sagatavošanu.

 • Plānot un organizēt proforientācijas izpēti un profkonsultācijas.


Prasības kandidātam:

 • otrā līmeņa profesionālā augstākā bakalaura izglītība ar izglītības psihologa kvalifikāciju;

 • kvalifikācija saglabāšanai ir nepieciešamā profesionālās pilnveides izglītība (ieskaitot piedalīšanās semināros, kursos, kā arī piedalīšanās supervīzijās);

 • pieredze darbā ar bērniem ar speciālām izglītības vajadzībām;

 • labas datorprasmes (MS Word, MS Excel, Internet Explorer u.c.);

 • labas komunikācijas spējas, sadarbības prasmes;

 • spēja plānot un organizēt savu darbu;

 • atbildības sajūta un precizitāte;

 • valsts valodas prasme atbilstoši augstākās pakāpes prasībām.


Profesijas kods 244503

Bruto darba alga 900 EUR

CV, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt uz e-pastu: ziemelvidzeme@kocenunovads.lv

Tālrunis uzziņām 26423042

Vakance aktuāla

Ziemeļvidzemes pamatskolai
nepieciešams

Skolotāja palīgs uz pilnu likmi (summētais darba laiks)

Galvenie pienākumi:

 • palīdzēt organizēt saimniecisko procesu klasē ar izglītojamajiem;

 • rūpēties par izglītojamo dienas režīma ievērošanu;

 • sadarbībā ar skolotājām, sniegt atbalstu izglītojamajiem pašapkalpošanās jomā;

 • veidot izglītojamajos kulturālas uzvedības un higiēnas iemaņas;

 • veikt primārus izglītojamo aprūpes pasākumus;

 • nodrošināt telpu, inventāra tīrību un kārtību .


Prasības kandidātam:

 • vidējā vispārējā izglītība;

 • latviešu valodas - augstākais līmenis C;

 • labas saskarsmes spējas;

 • spēja kvalitatīvi un precīzi veikt sava darba pienākumus;

 • augsta atbildības sajūta;

 • prasme plānot un organizēt savu darbu;

 • spēja cieņpilni komunicēt ar izglītojamajiem un pieaugušajiem;

 • vēlama pieredze darbā ar bērniem.


Profesijas kods 5312 01

Bruto darba alga 500 EUR

CV, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt uz e-pastu: ziemelvidzeme@kocenunovads.lv

Tālrunis uzziņām 26423042

Vakance aktuāla

Ziemeļvidzemes pamatskolai
nepieciešams

Medicīnas māsa uz pilnu likmi (summētais darba laiks)

Galvenie pienākumi:

 • plānot un organizēt savu darbu;

 • nodrošināt izglītības iestādi ar medikamentiem un medicīnisko aprīkojumu saskaņā ar tiesību normatīvajiem aktiem;

 • veikt bērnu un pusaudžu veselības stāvokļa novērtēšanu;

 • organizēt un veikt izglītojamo profilaktiskos pasākumus;

 • organizēt izglītojamo imunizāciju;

 • nodrošināt tuberkulozes profilaksi izglītības iestādē;

 • kontrolēt higiēnas prasību izpildi saskaņā ar tiesību normatīvajiem aktiem;

 • uzraudzīt bērnu un pusaudžu ēdināšanu;

 • nodrošināt infekciju kontroli;

 • veikt izglītojamo aprūpi saslimšanu vai traumu gadījumos;

 • veikt aprūpi bērniem ar īpašām vajadzībām;

 • nodrošināt neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu;

 • organizēt profilaktiski izglītojošo darbu;

 • veikt dokumentēšanu;

 • uzturēt profesionālo kvalifikāciju. (profesijas standarts ps 0306).


Prasības kandidātam:

 • reģistrēta ārstniecības persona, kura ieguvusi izglītības iestāžu māsas vai ambulatorās aprūpes māsas sertifikātu;

 • savas kompetences ietvaros veic profilaktiskos, aprūpes un ārstniecības pasākumus izglītojamo veselības uzturēšanai un uzlabošanai izglītības iestādēs;

 • atbild par savu darbu un par tā izglītības iestāžu personāla darbību, kas ietekmē izglītojamo veselību;

 • māsa strādā komandā ar pedagogiem, sociālo pedagogu, psihologu un ārstu;

 • labas komunikācijas spējas, sadarbības prasmes;

 • spēja plānot un organizēt savu darbu;

 • atbildības sajūta un precizitāte;

 • valsts valodas prasme atbilstoši prasībām.


Bruto darba alga: vienas stundas pamatlikme 4,90 EUR; vienas stundas piemaksas likme 1,26 EUR.

Izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt uz e-pastu: ziemelvidzeme@kocenunovads.lv

Tālrunis uzziņām 26423042