Vakances

Vakance aktuāla

Ziemeļvidzemes pamatskolai
nepieciešams

Izglītības psihologs uz noteiktu laiku uz pilnu likmi (30 stundas nedēļā)

Galvenie pienākumi:

 • Rūpēties par personības psiholoģisko veselību un veikt preventīvo darbu labvēlīgas vides pilnveidošanā.

 • Palīdzēt izglītojamajam sevi labāk saprast un pārvarēt grūtības, pilnveidot saskarsmes iemaņas un labāk sagatavoties neatkarīgai dzīvei.

 • Veikt psiholoģiski – pedagoģiskos izpēti, rezultātu apstrādāšanu, psiholoģisko slēdzienu un rekomendāciju sagatavošanu.

 • Plānot un organizēt proforientācijas izpēti un profkonsultācijas.


Prasības kandidātam:

 • otrā līmeņa profesionālā augstākā bakalaura izglītība ar izglītības psihologa kvalifikāciju;

 • kvalifikācija saglabāšanai ir nepieciešamā profesionālās pilnveides izglītība (ieskaitot piedalīšanās semināros, kursos, kā arī piedalīšanās supervīzijās);

 • pieredze darbā ar bērniem ar speciālām izglītības vajadzībām;

 • labas datorprasmes (MS Word, MS Excel, Internet Explorer u.c.);

 • labas komunikācijas spējas, sadarbības prasmes;

 • spēja plānot un organizēt savu darbu;

 • atbildības sajūta un precizitāte;

 • valsts valodas prasme atbilstoši augstākās pakāpes prasībām.


Profesijas kods 244503

Bruto darba alga 954 EUR par likmi, atbilstoši 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi"

CV, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt uz e-pastu: ziemelvidzeme@kocenunovads.lv

Tālrunis uzziņām 29406732

Vakance aktuāla

Ziemeļvidzemes pamatskolai
nepieciešams

Angļu valodas skolotājs uz nepilnu likmi (10 stundas nedēļā)

Galvenie pienākumi:

 • pildīt skolotāja pienākumus, atbilstoši mācību priekšmeta Valsts izglītības standarta prasībām;

 • veicināt izglītojamo individuālo sasniegumu attīstību;

 • sadarboties ar citu mācību priekšmetu skolotājiem un speciālistiem.


Prasības kandidātam:

 • izglītība saskaņā ar 11.09.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr. 569 "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību" prasībām;

 • labas saskarsmes un komunikācijas prasmes;

 • precizitāte un atbildība darbā.

 • pieredze darbā ar bērniem ar speciālām izglītības vajadzībām;

 • labas datorprasmes (MS Word, MS Excel, Internet Explorer u.c.);

 • labas komunikācijas spējas, sadarbības prasmes;

 • spēja plānot un organizēt savu darbu;

 • atbildības sajūta un precizitāte;

 • valsts valodas prasme atbilstoši augstākās pakāpes prasībām.


Profesijas kods 235202

Bruto darba alga no 913 EUR par likmi, atbilstoši 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi"

CV, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt uz e-pastu: ziemelvidzeme@kocenunovads.lv

Tālrunis uzziņām 29406732

Vakance aktuāla

Ziemeļvidzemes pamatskolai
nepieciešams

Medicīnas māsa uz pilnu likmi (summētais darba laiks)

Galvenie pienākumi:

 • plānot un organizēt savu darbu;

 • nodrošināt izglītības iestādi ar medikamentiem un medicīnisko aprīkojumu saskaņā ar tiesību normatīvajiem aktiem;

 • veikt bērnu un pusaudžu veselības stāvokļa novērtēšanu;

 • organizēt un veikt izglītojamo profilaktiskos pasākumus;

 • organizēt izglītojamo imunizāciju;

 • nodrošināt tuberkulozes profilaksi izglītības iestādē;

 • kontrolēt higiēnas prasību izpildi saskaņā ar tiesību normatīvajiem aktiem;

 • uzraudzīt bērnu un pusaudžu ēdināšanu;

 • nodrošināt infekciju kontroli;

 • veikt izglītojamo aprūpi saslimšanu vai traumu gadījumos;

 • veikt aprūpi bērniem ar īpašām vajadzībām;

 • nodrošināt neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu;

 • organizēt profilaktiski izglītojošo darbu;

 • veikt dokumentēšanu;

 • uzturēt profesionālo kvalifikāciju. (profesijas standarts ps 0306).


Prasības kandidātam:

 • reģistrēta ārstniecības persona, kura ieguvusi izglītības iestāžu māsas vai ambulatorās aprūpes māsas sertifikātu;

 • savas kompetences ietvaros veic profilaktiskos, aprūpes un ārstniecības pasākumus izglītojamo veselības uzturēšanai un uzlabošanai izglītības iestādēs;

 • atbild par savu darbu un par tā izglītības iestāžu personāla darbību, kas ietekmē izglītojamo veselību;

 • māsa strādā komandā ar pedagogiem, sociālo pedagogu, psihologu un ārstu;

 • labas komunikācijas spējas, sadarbības prasmes;

 • spēja plānot un organizēt savu darbu;

 • atbildības sajūta un precizitāte;

 • valsts valodas prasme atbilstoši prasībām.


Bruto darba alga: vienas stundas pamatlikme 4,90 EUR; vienas stundas piemaksas likme 1,26 EUR.

Izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt uz e-pastu: ziemelvidzeme@kocenunovads.lv

Tālrunis uzziņām 29406732