Vadība

Direktora vietnieks izglītības jomā Andris Tauriņš, direktora p.i.

mob.tel. 29406732

e-pasts: andris.taurins@valmiera.edu.lv

Direktora vietniece audzināšanas jomā Ināra Kokina

mob.tel. 26438962

e-pasts: inara.kokina@ziemelvidzeme.edu.lv

Direktora vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā Inguna Eglīte

mob.tel. 29470913

e-pasts: inguna.eglite@valmiera.edu.lv


Lietvedības sekretāre Liene Krasovska

mob.tel. 29699463

e-pasts: liene.krasovska@valmiera.edu.lv