Pedagoģiskais personāls

Andris Tauriņš Informātikas skolotājs andris.taurins@ziemelvidzeme.edu.lv

Inguna Stepiņa Profesionālās pamatizglītības skolotāja un pedagoga palīgs inguna.stepina@ziemelvidzeme.edu.lv

Iveta Caune 1/3.klases internāta, latviešu valodas skolotāja un pedagoga palīgs iveta.caune@ziemelvidzeme.edu.lv

Anda Grāvelsiņa 6/7.c klases internāta, speciālās izglītības skolotāja un pedagoga palīgs anda.gravelsina@ziemelvidzeme.edu.lv

Zane Bērziņa PP un KMA kursu internāta skolotāja un pedagoga palīgs zane.berzina@ziemelvidzeme.edu.lv

Sofija Andriksone Profesionālās pamatizglītības skolotāja sofija.andriksone@ziemelvidzeme.edu.lv

Maiga Salnāja Profesionālās pamatizglītības skolotāja maiga.salnaja@ziemelvidzeme.edu.lv

Lolita Cīrule – Plūme Profesionālās pamatizglītības un speciālās izglītības skolotāja,

interešu izglītības skolotāja - "Rotu lādīte" lolita.cirule-plume@ziemelvidzeme.edu.lv

Zigmārs Gūts Profesionālās pamatizglītības un speciālās izglītības skolotājs,

interešu izglītības skolotājs - kokapstrāde zigmars.guts@ziemelvidzeme.edu.lv

Aivars Nadziņš Profesionālās pamatizglītības skolotājs aivars.nadzins@ziemelvidzeme.edu.lv

Normunds Bucenieks Ārstnieciskās vingrošanas un sporta skolotājs normunds.bucenieks@ziemelvidzeme.edu.lv

Indra Akmeņkalne 7/8.klases internāta, dabaszinību skolotāja un pedagoga palīgs indra.akmenkalne@ziemelvidzeme.edu.lv

Zinta Šķērstiņa 4/6.klases internāta, matemātikas un informātikas skolotāja,

pedagoga palīgs zinta.skerstina@ziemelvidzeme.edu.lv

Lilita Jansone 8/9.c klases internāta skolotāja un pedagoga palīgs lilita.jansone@ziemelvidzeme.edu.lv

Sandra Peipe Speciālās izglītības skolotāja un pedagoga palīgs sandra.peipe@ziemelvidzeme.edu.lv

Sandra Lapiņa 4/5.c klases internāta skolotāja, speciālās izglītības skolotāja

un pedagoga palīgs sandra.lapina@ziemelvidzeme.edu.lv

Lauma Lūse Izglītības bibliotekāre, speciālās izglītības skolotāja,

interešu izglītības skolotāja - "Eko skola" un keramika "Baltais mals" lauma.luse@ziemelvidzeme.edu.lv

Liāna Lapsa Vizuālās mākslas, mājturības un tehnoloģiju skolotāja un pedagoga palīgs liana.lapsa@ziemelvidzeme.edu.lv

Alda Kuzņica M kursu internāta skolotāja un pedagoga palīgs alda.kuznica@ziemelvidzeme.edu.lv

Jeļena Kalniņa Specialais pedagogs jeļena.kalnina@ziemelvidzeme.edu.lv

Gunita Lammase Logopēds, internāta skolotāja un pedagoga palīgs gunita.lammase@ziemelvidzeme.edu.lv

Agris Peipiņš Sporta skolotājs agris.peipins@ziemelvidzeme.edu.lv

Antra Lezdiņa Interešu izglītības skolotāja - ansamblis "Zaļais stars" antra.lezdina@ziemelvidzeme.edu.lv

Andris Tauriņš