Pedagoģiskais personāls

Andris Tauriņš Informātikas, datorikas skolotājs andris.taurins@valmiera.edu.lv

Inguna Stepiņa Profesionālās pamatizglītības skolotāja un pedagoga palīgs inguna.stepina@ziemelvidzeme.edu.lv

Iveta Caune Internāta, latviešu valodas skolotāja un pedagoga palīgs iveta.caune@ziemelvidzeme.edu.lv

Agnese Dzērve Angļu valodas skolotāja agnese.dzerve@ziemelvidzeme.edu.lv

Anda Grāvelsiņa Internāta, speciālās izglītības skolotāja un pedagoga palīgs anda.gravelsina@ziemelvidzeme.edu.lv

Veneranda Belaja VD kursu internāta skolotāja un profesionālās izglītibas skolotāja veneranda.belaja@ziemelvidzeme.edu.lv

Sofija Andriksone M kursu internāta skolotāja un profesionālās pamatizglītības skolotāja sofija.andriksone@ziemelvidzeme.edu.lv

Maiga Salnāja Profesionālās pamatizglītības skolotāja maiga.salnaja@ziemelvidzeme.edu.lv

Zigmārs Gūts Profesionālās pamatizglītības un speciālās izglītības skolotājs, 

interešu izglītības skolotājs - kokapstrāde zigmars.guts@ziemelvidzeme.edu.lv

Aivars Nadziņš Profesionālās pamatizglītības skolotājs aivars.nadzins@ziemelvidzeme.edu.lv

Indra Akmeņkalne Internāta, dabaszinību skolotāja un pedagoga palīgs indra.akmenkalne@ziemelvidzeme.edu.lv

Zinta Šķērstiņa KMA kursa internāta, matemātikas un datorikas skolotāja zinta.skerstina@ziemelvidzeme.edu.lv

Sandra Peipe Speciālās izglītības skolotāja un pedagoga palīgs, 

interešu izglītības skolotāja - ansamblis "Skandiņas" sandra.peipe@ziemelvidzeme.edu.lv

Sandra Lapiņa Internāta skolotāja, speciālās izglītības skolotāja un pedagoga palīgs sandra.lapina@ziemelvidzeme.edu.lv

Lauma Lūse Izglītības bibliotekāre, speciālās izglītības skolotāja, 

interešu izglītības skolotāja - keramika "Baltais mals" lauma.luse@ziemelvidzeme.edu.lv

Liāna Lapsa Vizuālās mākslas, dizaina un tehnoloģiju skolotāja un pedagoga palīgs,

interešu izglītības skolotāja - "Radi rotājot" (vizuālā māksla) liana.lapsa@ziemelvidzeme.edu.lv

Jeļena Kalniņa Speciālais pedagogs jelena.kalnina@ziemelvidzeme.edu.lv

Gunita Lammase Logopēds, internāta skolotāja un pedagoga palīgs gunita.lammase@ziemelvidzeme.edu.lv

Roberts Pauls Liberts Sporta skolotājs roberts.liberts@ziemelvidzeme.edu.lv

Irina Vasiļevska Internāta skolotāja irina.vasilevska@ziemelvidzeme.edu.lv