Pedagoģiskais personāls

Andris Tauriņš Informātikas skolotājs andris.taurins@ziemelvidzeme.edu.lv

Inguna Stepiņa Profesionālās pamatizglītības skolotāja un pedagoga palīgs inguna.stepina@ziemelvidzeme.edu.lv

Iveta Caune 1/2.klases internāta, latviešu valodas skolotāja un pedagoga palīgs iveta.caune@ziemelvidzeme.edu.lv

Anda Grāvelsiņa 7/8.c klases internāta, speciālās izglītības skolotāja un pedagoga palīgs anda.gravelsina@ziemelvidzeme.edu.lv

Zane Bērziņa KMA kursu internāta skolotāja un pedagoga palīgs zane.berzina@ziemelvidzeme.edu.lv

Sofija Andriksone M kursu internāta skolotāja un profesionālās pamatizglītības skolotāja sofija.andriksone@ziemelvidzeme.edu.lv

Maiga Salnāja Profesionālās pamatizglītības skolotāja maiga.salnaja@ziemelvidzeme.edu.lv

Zigmārs Gūts Profesionālās pamatizglītības un speciālās izglītības skolotājs,

interešu izglītības skolotājs - kokapstrāde zigmars.guts@ziemelvidzeme.edu.lv

Aivars Nadziņš Profesionālās pamatizglītības skolotājs aivars.nadzins@ziemelvidzeme.edu.lv

..... Ārstnieciskās vingrošanas un pedagoga palīgs

Indra Akmeņkalne 7/9.klases internāta, dabaszinību skolotāja un pedagoga palīgs indra.akmenkalne@ziemelvidzeme.edu.lv

Zinta Šķērstiņa 4/6.klases internāta, matemātikas un informātikas skolotāja zinta.skerstina@ziemelvidzeme.edu.lv

Lilita Jansone 9.c klases internāta skolotāja un pedagoga palīgs lilita.jansone@ziemelvidzeme.edu.lv

Sandra Peipe 9.c klases internāta skolotāja, speciālās izglītības skolotāja un

pedagoga palīgs, interešu izglītības skolotāja - ansamblis "Skandiņas" sandra.peipe@ziemelvidzeme.edu.lv

Sandra Lapiņa 5/6.c klases internāta skolotāja, speciālās izglītības skolotāja

un pedagoga palīgs sandra.lapina@ziemelvidzeme.edu.lv

Lauma Lūse Izglītības bibliotekāre, speciālās izglītības skolotāja,

interešu izglītības skolotāja - keramika "Baltais mals" lauma.luse@ziemelvidzeme.edu.lv

Liāna Lapsa Vizuālās mākslas, mājturības un tehnoloģiju skolotāja un pedagoga palīgs,

interešu izglītības skolotāja - "Radi rotājot" (vizuālā māksla) liana.lapsa@ziemelvidzeme.edu.lv

Alda Kuzņica pedagoga palīgs alda.kuznica@ziemelvidzeme.edu.lv

Jeļena Kalniņa Specialais pedagogs jeļena.kalnina@ziemelvidzeme.edu.lv

Gunita Lammase Logopēds, internāta skolotāja un pedagoga palīgs gunita.lammase@ziemelvidzeme.edu.lv

Roberts Pauls Liberts Sporta skolotājs roberts.liberts@ziemelvidzeme.edu.lv