Atbalsta personāls

Jeļena Kalniņa - Atbalsta komandas vadītāja

Aiva Ļaksa - Medicīnas māsa

.... - Sociālais pedagogs

Vita Gūtmane - izglītības psihologs

Gunita Lammase - logopēds

Normunds Bucenieks - ārstnieciskās vingrošanas skolotājs

Indra Akmeņkalne - ritmikas skolotāja