Atbalsta personāls

Jeļena Kalniņa - Atbalsta komandas vadītāja, jelena.kalnina@ziemelvidzeme.edu.lv

Antra Justamente - Medicīnas māsa, antra.justamente@ziemelvidzeme.edu.lv

Baiba Zariņa - Sociālais pedagogs, baiba.zarina@ziemelvidzeme.edu.lv

vakance - izglītības psihologs

Gunita Lammase - logopēds, gunita.lammase@ziemelvidzeme.edu.lv

vakance - ārstnieciskās vingrošanas skolotājs

Indra Akmeņkalne - ritmikas skolotāja, indra.akmenkalne@ziemelvidzeme.edu.lv

Iveta Kalniņa - skolotāja palīgs, iveta.kalnina@ziemelvidzeme.edu.lv

Alda Kuzņica - skolotāja palīgs, alda.kuznica@ziemelvidzeme.edu.lv

Lauma Lūse - izglītības bibliotekāre, lauma.luse@ziemelvidzeme.edu.lv