Atbalsta personāls

Jeļena Kalniņa - Atbalsta komandas vadītāja, jelena.kalnina@ziemelvidzeme.edu.lv

vakance - Medicīnas māsa

Sanita Strazdiņa - Sociālais pedagogs, sanita.strazdina@ziemelvidzeme.edu.lv

Vita Gūtmane - izglītības psihologs (bērna kopšanas atvaļinājumā)

Gunita Lammase - logopēds, gunita.lammase@ziemelvidzeme.edu.lv

Normunds Bucenieks - ārstnieciskās vingrošanas skolotājs, normunds.bucenieks@ziemelvidzeme.edu.lv

Indra Akmeņkalne - ritmikas skolotāja, indra.akmenkalne@ziemelvidzeme.edu.lv