Kontakti

Skolas e-pasts: ziemelvidzeme@kocenunovads.lv

Faktiskā adrese:

Ziemeļvidzemes pamatskola, Kocēnu novads, Vaidavas pagasts, Vaidava, Skolas iela 5, LV--4228

Juridiskie rekvizīti:

Kocēnu novada dome - Ziemeļvidzemes pamatskola

Reģ. Nr. 90009114171

Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV - 4220

Valsts Kase

Konts LV73 TREL9802564007000

Kods TRELLV22