Kontakti

Skolas e-pasts: ziemelvidzeme@valmiera.edu.lv

Faktiskā adrese:

Ziemeļvidzemes pamatskola, Valmieras novads, Vaidavas pagasts, Vaidava, Skolas iela 5, LV--4228

Juridiskie rekvizīti:

Valmieras novada pašvaldība - Ziemeļvidzemes pamatskola

NMR kods 90000043403

Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201

Valsts Kase

Konts LV93TREL980251309700B

Kods TRELLV22

Valmieras novada pašvaldības datu aizsardzības speciālists - datuspecialists@valmierasnovads.lv; 64210687