Jaunumi

No 22.02.2021. mācību organizācijas kārtība Ziemeļvidzemes pamatskolā:

Uz skolu klātienē mācīties dodas VISI izglītojamie:

    • 1. - 8. klases

    • 4.c - 9.c klases

    • KMA 1.,2. kurss

    • KMA 3. kurs - kvalifikācijas prakse

    • PP 1.,2. kurss

    • PP 3. kurs - kvalifikācijas prakse

    • M 1.,2. kurss