Darba devējiem

INFORMATĪVS ATBALSTS DARBA DEVĒJIEM

Personu ar garīgiem attīstības traucējumiem nodarbināšana

VNA raksts_personu ar invaliditāti nodarbināšana.pdf