Esi iesaistīts

ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām: “Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem invaliditāte rodas saskaroties ar attieksmes un apkārtējās vides šķēršļiem, kas ierobežo vienlīdzīgas iespējas pilnvērtīgi un efektīvi līdzdarboties sabiedrības dzīvē”

KOPIENAS PERSPEKTĪVA IEKĻAUJOŠAS SABIEDRĪBAS VEIDOŠANĀ