EKO aktivitātes 2021./2022.m.g.

Ekoskolas programmas ietvaros ziemas perioda laikā pētījām putnus un to barību.

Tika pievērsta uzmanība arī pārtikas atkritumiem mājās un skolā. Mācījās izmantot ēdiena pārpalikumus, pašiem veidojot putnu barību. Tā tika novietota putnu barotavās. Katra klase izvēlējās konkrētu putnu, kuru viņi pētīja. Skolēni meklēja informāciju par šo putnu internetā un skolas bibliotēkas grāmatās. Tika veikti pieraksti un veidoti plakāti ar putnu zīmējumiem.

Šajā aktivitātē visaktīvākie bija 7./8. c klases skolēni. Viņi pastaigas laikā un pa klases logu vēroja putnus. Neskatoties uz bargo aukstumu un dziļo sniegu, skolas apkārtnē skolēni pamanīja gan zvirbuļus, gan zīlītes, gan sarkankrūtīšus un pat sīli. Pa ēdamzāles logu vēroja, kā lielais un skaistais sīlis ar gardu muti notiesā milzum daudz saulespuķu sēklu.  Ikviens ar milzīgu pacietību un centību līmēja, krāsoja un veidoja tos putnus, kuri visvairāk patika. Apvienojot dažādas tehnikas, izveidojām varenu kopdarbu “Putni ziemā”. No visiem darbiņiem tika izveidota izstāde, un bērni ar lielu prieku joprojām vēro paveikto. Liels paldies skolotājai Andai Grāvelsiņai un viņas palīdzēm Aldai Kuzņicai un Ivetai Kalniņai.

Ekoskolas programmas ietvaros, klašu grupām tika dots uzdevums pastaigas laikā āra vidē iepazīt dažādus skolas apkārtnē un mazdārziņos sastopamos rudens ziedus un augus. Vērot tos ilgtermiņā, kā tie mainās pa nedēļām. 

Oktobra mēneša sākumā notika konkurss "Vai tu zini, kas tas ir?" Skolēni savas zināšanas parādīja individuāli, aizpildot izveidotu darba lapu, kurā bija jāuzraksta 25 redzamo augu nosaukumi. Skolēni bija atsaucīgi, piedalījās ar lielu interesi

22.09.2021. izglītojamie kopā ar audzinātājām Z. Šķērstiņu, I. Cauni un S.Lapiņu devās mācību ekskursijā uz Sietiņiezi ar mērķi iepazīt tuvāko apkārtni. Pētīt mežu tuvējā apkaimē un iepazīt dažādas tajā mītošās augu un dzīvnieku sugas.

Mežā tika izvēlēta noteikta teritorija. Ar skolotāju palīdzību noteikts, ka tajā atrodas mežam raksturīga bioloģiskā daudzveidība: sūnas, ķērpji, mellenāji. Bet ieraudzījām arī sēnes, mazus kociņus, mazus kukainīšus. Viena grupa bija ietvērusi arī lielo priedi, kas ir meža galvenais organiskās masas ražotājs.

Un, protams, visus iepriecināja skaistais, iespaidīgais skats uz Gaujas senleju, veroties no Sietiņieža. Tur bija apskatāmas gan nelielas alas un nišas, gan erozijas gravas, kā arī veidojumi, kas atgādina stabus.

16.09.2021. izglītojamie kopā ar audzinātājām L.Jansoni un I. Akmeņkalni (grupas tēma "Ābeļdārzs") devās mācību ekskursijā uz z/s "Rīvēni" Dikļu pagastā ar mērķi iepazīties ar saimniecisko darbību: ābeļu un bumbieru audzēšanu, un realizēšanu, kā arī darba iespējām saimniecībā.

Saimniecības īpašnieks Gints Neimanis pastāstīja daudz svarīga un interesanta.

Āboli un bumbieri ir sezonas augļi. Saimniecībā tos audzē apt. 10 ha platībā. Šķirnes ir ļoti dažādas, kuras ir piemērotas Ziemeļlatvijas klimatiskiem apstākļiem. Lai ābolu un bumbieru raža padotos laba, ir veicami daudz, dažādi darbi. Augļu koki jākopj, jāveido vainagi, jācīnās ar kaitēkļiem, jāizpļauj rindkopas. Jāpārdzīvo ražas un neražas gadi, kas ietekmē peļņas rezultātus. Raža ir jānovāc. Tas ir roku darbs, kur vajadzīgi zinoši strādnieki. Tālāk augļi jāsašķiro un jānoglabā, lai pakāpeniski varētu realizēt. Kritušos, veselos augļus pārstrādā sulā. Sulas pārstrādes pakalpojums tiek pirkts. Interesanti ir tas, ka saimniecības ceļa galā ir novietoti divi aukstuma skapji. Tajos tiek ievietota safasēta produkcija, noteikta cena. Cilvēki var godprātīgi iegādāties preci un atstāt naudu speciāli domātā traukā.

Saimniecība ar produkciju apgādā izglītības iestādes, veikalus un tirgus. Arī Valmieras tirgū ir tirgošanās vieta un cilvēks, kas šo darbu dara.

Izglītojamie varēja uzzināt, kā saimniecībā tiek veiktas darbības. Redzēja kaitēkļu un slimību skartos augļus. Varēja izgaršot ābolu šķirnes. Katrs salasīja kasti ar kritušajiem āboliem. Iepazinās ar augļu šķirošanas telpu un inventāru, kā arī glabātavu realizēšanai ziemā. Realizēšana notiek līdz pavasarim. Sezonas laikā ir ļoti nepieciešami strādnieki - augļu vācēji.

Saulainā dienā 2021. gada septembrī, mājkalpotāju kursa un 9.klases izglītojamie kopā ar skolotājām Ingunu Stepiņu, Laumu Lūsi un darbiniecēm Viju Rumbu, Sanitu Zaķi devās uz Anuļu purvu ar mērķi purvā apgūt dzērveņu ogu vākšanas procesu.

Izglītojamie apguva drošības un uzvedības principus purva vidē un sajuta, ka atrašanās dabā dod mieru un pozitīvus iespaidus. Uzzināja, ka meža ogu vākšana ir veselīgs, vitamīnu bagāts un garšīgs process. No salasītajām ogām viesmīļu pamatos un mājturības un tehnoloģijas mācību stundās tiks pagatavoti dažādi veselīgi saldēdieni.

Mājkalpotāju kurss salasīja 7 kg, 9.klase - 5 kg dzērveņu.