Jaunumi

JAUNUMI

Vecāki, sekojiet savu bērnu mācību procesam, izmantojot e-klasi, neskaidrības gadījumā sazinieties ar savu klases audzinātāju vai mācību priekšmetu skolotāju (jautājumus var sūtīt, izmantojot e-klases pastu, WhatsApp aplikāciju, zvanot skolotājiem darba laikā.

Skolā izglītojamie var ierasties, ja ir vesali (nav iesnu, klepus, temperatūras vai citu slimības pazīmju).

Skolas_Ipasie_Piedavajumi.pdf