Kocēnu novada domes Ziemeļvidzemes pamatskola

ATTĀLINĀTAIS mācību process Ziemeļvidzemes pamatskolā

Ārkārtas situācijas termiņš pagarināts līdz 12.maijam. Ministru kabinera rīkojums Nr. 103 1. punkts nosaka, izsludināt visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju no lēmuma pieņemšanas brīža līdz 2020. gada 12. maijam ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā. (MK 07.04.2020. rīkojuma Nr. 161 redakcijā)

Uz šī rīkojuma pamata tiks izdots skolas rīkojums, nosakot veikt attālināto mācību darbu līdz 12.maijam.


  1. 2020.04.20. Grozījumi "Attālināto mācību darba organizācijas kārtība" (konsolidēts)
  2. 2020.03.20. Mācību priekšmetu nedēļas plānojums_1.pielikums
  3. 2020.03.20. Konsultāciju grafiks no 23.03.2020_2.pielikums
2020.04.20. Grozijumi_Attālināto mācību darba organizācijas kārtība.pdf
2020.03.20. Mācību priekšmetu nedēļas plānojums_1.pielikums.pdf
2020.03.20. Konsultāciju grafiks no 23.03.2020_2.pielikums.pdf